Hướng dẫn sử dụng mRIC Fashion

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Thống kê hàng hóa bán ra theo nhân viên


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng mRIC

Báo cáo thống kê hàng hóa bán ra theo nhân viên

Ý nghĩa: báo cáo này tổng hợp tất cả các hàng hóa - sản phẩm được bán ra theo nhân viên
1. Bạn vào mục: 4-Báo cáo tổng hợp --> E-Thống kê hàng hóa bán ra theo nhân viên
2. Màn hình sẽ hiển thị ra:
+ Chọn cửa hàng.
+ Chọn khoảng ngày.so quy tien mant
so quy tien matTư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 0972478383