Hướng dẫn sử dụng mRIC Fashion

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Bảo trì dữ liệu


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng mRIC

Hướng dẫn Bảo trì dữ liệu

Ý nghĩa: Chức năng này giúp bạn bảo trì lại dự liệu hiện tại

1. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên: 1-Hệ thống --> C-Bao-tri-du-lieu

2. Màn hình chính để xử lý: Để thực hiện chức năng trên bạn chọn

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Mr. Phong
Gọi điện Gọi điện 098.794.3982
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 0972478383