Hướng dẫn sử dụng mRIC Fashion

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Đăng nhập


 Ý nghĩa : Chức năng này có tác dụng đăng nhập để sử dụng phần mềm.
Để thực hiện chức năng này bạn vào mục 1- Hệ thống --> 1 - Đăng nhập
2. Màn hình chính sẽ hiển thị ra phần đăng nhập vào hệ thống. Phần mềm đã mặc định tên truy cập ban đầu là:admin và mật khẩu ban đầu là: admin.
hướng   dẫn đăng nhập vào hệ thống
Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Mr. Phong
Gọi điện Gọi điện 098.794.3982
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 0972478383