Hướng dẫn sử dụng mRIC Fashion

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Lợi nhuận theo từng khách hàng


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng mRIC

Lợi nhuận theo từng khách hàng

Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng in ra báo cáo lợi nhuận theo từng khách hàng.

1. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên: 5 - Báo cáo phân tích --> 7 - Lợi nhuận theo từng khách hàng
2. Màn hình xuất hiện. Chọn khách hàng mà bạn muốn xem.

Lợi nhuận theo từng khách hàng- Chấp nhận (F8) : Nếu bạn đồng ý cho phép in ra báo cáo. Bạn chọn phím chức năng Chấp nhận hoặc ấn (F8) trên bàn phím.
- Trợ giúp(F1) : Nếu bạn có những vấn đề thắc mắc hoặc không hiểu hãy chọn phím chức năng Trợ giúp hoặc ấn (F1) trên bàn phím.
- Kết thúc(F12) : Nếu không muốn in ra báo cáo , bạn chọn phím chức năng Kết thúc hoặc ấn (F12) chương trình sẽ thoát trở về màn hình làm việc chính.


3. Hiển thị ra báo cáo và có thể in ngay.


Lợi nhuận theo từng khách hàng

Giải thích:
+ Giá nhập bình quân: phần mềm lấy giá nhập cuối cùng của hàng hóa đó.
+ Giá xuất bình quân: Lấy giá xuất trên hóa đơn này.
+ Lợi nhuận: = (Giá xuất bình quân - Giá nhập bình quân ) x Số lượng

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383