Hướng dẫn sử dụng mRIC Fashion

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Mầu sắc


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng mRIC

Quản lý danh mục mầu sắc

Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng thêm mầu sắc trên mỗi sản phẩm

1
. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên: 2-Quản lý khu vực --> C - Mầu sắc
2
. Màn hình chính để xử lý

Quản lý danh mục tỷ giáCác tính năng : Thêm mới, sửa, trợ giúp, in

A. Thêm mới Màu sắc:

+ Bạn click chuột vào nút Description: thêm mới nội dung thu chihoặc ấn vào phím (F5) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị ra bảng làm việc để thêm mầu sắc:


Quản lý danh mục tỷ giá


+ Bạn điền tên mầu sắc mà bạn muốn vào Tên mầu và các thông tin cần thiết.

+ Sau khi điền xong thông tin bạn chọn nút Description: thêm nội dung thu chihoặc ấn (F8) trên bàn phím để lưu lại thông tin mầu sắc mới tạo

B. Sửa Màu sắc

+ Bạn chỉ chuột vào một tên mầu mà bạn muốn sửa. Sau đó bạn click chuột vào nút Description: sửa nội dung thu chihoặc ấn (F6) trên bàn phím để sửa thông tin mầu sắc. Màn hình sẽ hiển thị ra:

+ Bạn điền lại thông tin mới sau đó ấn nút Description: sửa nội dung thu chihoặc ấn (F8) trên bàn phím để lưu lại thông tin.

C. Xóa màu sắc

+ Bạn chỉ chuột vào một mầu mà bạn muốn xóa. Sau đó bạn click chuột vào nút Description: xóa nội dung thu chihoặc ấn (F9) trên bàn phím để xóa một mầu sắc. Màn hình sẽ hiển thị ra thống báo:

+ Nếu bạn chọn "Yes" phần mềm sẽ tiến hành xóa nội mầu sắc đó. Còn chọn "No" thì quay lại chức năng đang sử dụng

 


Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383