Hướng dẫn sử dụng mRIC Fashion

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Nhân viên kho hàng


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng mRIC

Quản lý danh mục nhân viên kho hàng


Ý nghĩa:Chức năng này cho phép bạn phân quyền quản lý kho hàng cho nhân viên
1. Bạn vào mục: 2-Quản lý danh mục --> I-Nhân viên kho hàng
2. Màn hình chính sẽ hiển thị ra chức năng Nhân viên kho hàng:

Quản lý danh mục tỷ giá


A. Thêm mới nhân viên kho hàng

+ Bạn click chuột vào nút Description: thêm mới nội dung thu chihoặc ấn vào phím (F5) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị ra bảng làm việc để thêm một nhân viên kho hàng mới:


+ Sau khi điền xong thông tin bạn chọn nút Description: thêm nội dung thu chihoặc ấn (F8) trên bàn phím để lưu lại thông tin thẻ vip mới tạo

B. Sửa nhân viên kho hàng

+ Bạn chỉ chuột vào một nhân viên kho hàng mà bạn muốn sửa. Sau đó bạn click chuột vào nút Description: sửa nội dung thu chihoặc ấn (F6) trên bàn phím để sửa thông tin. Màn hình sẽ hiển thị ra:

 

Quản lý danh mục tỷ giá

+ Bạn điền lại thông tin mới sau đó ấn nút Description: sửa nội dung thu chihoặc ấn (F8) trên bàn phím để lưu lại thông tin.

C. Xóa nhân viên kho hàng

+ Bạn chỉ chuột vào một nhân viên kho hàng mà bạn muốn sửa. Sau đó bạn click chuột vào nút Description: xóa nội dung thu chihoặc ấn (F9) trên bàn phím để xóa. Màn hình sẽ hiển thị ra thống báo:
Description: D:\WinCHM Projects\Project1\files\images\help\quan-ly-the-vip-3.png

+ Nếu bạn chọn "Yes" phần mềm sẽ tiến hành xóa nội dung thẻ vip đó. Còn chọn "No" thì quay lại chức năng đang sử dụng.

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383