Hướng dẫn sử dụng mRIC Fashion

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Số tiền gửi ngân hàng


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng mRIC

Báo cáo số tiền gửi ngân hàng

Ý nghĩa:Báo cáo này tổng hợp lại số tiền mặt gửi ngân hàng của doanh nghiệp bạn.
1. Bạn vào mục: 4-Báo cáo tổng hợp --> B-Số tiền gửi ngân hàng
2. Màn hình sẽ hiển thị ra:
+ Chọn cửa hàng.
+ Chọn khoảng ngày.

+ Bạn Click vào nút Description: tổng hợp kết quản kinh doanhđể xem báo cáo:

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Mr. Phong
Gọi điện Gọi điện 098.794.3982
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 0972478383