Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Báo cáo theo dõi nhập - xuất - tồn của hàng hóa


Theo dõi nhập - xuất - tồn của hàng hóa

Báo cáo theo dõi nhập - xuất - tồn của hàng hóa

Ý nghĩa: Báo cáo này cho phép bạn theo dõi một cách chi tiết việc nhập xuất hàng hóa trong khoảng thời gian
1. Bạn vào mục: 4 - Báo cáo tổng hợp --> 10 - Theo dõi nhập - xuất - tồn hàng hóa
2. Màn hình sẽ hiển thị ra:

theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa

+ Sau khi bạn ấn nút theo dõi nhập xuất tồn hàng há. Màn hình sẽ hiển thị ra:

theo dõi nhập xuất tồn

- Để xem chi tiết hàng hóa bạn kích chọn vào ô xem chi tiết màn hình sẽ hiển thị:

theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa

+ Sau khi bạn ấn nút theo dõi nhập xuất tồn hàng há. Màn hình sẽ hiển thị ra:

theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa

A. Theo dõi HH

- Để theo dõi hàng hóa kích nút theo dõi nhập xuất tồn hàng há.

B. In DSHH

- Để theo dõi hàng hóa kích nút theo dõi nhập xuất tồn hàng há.

 

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Mr. Phong
Gọi điện Gọi điện 098.794.3982
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 0972478383