Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Báo cáo theo dõi nhập - xuất - tồn của hàng hóa


Theo dõi nhập - xuất - tồn của hàng hóa

Báo cáo theo dõi nhập - xuất - tồn của hàng hóa

Ý nghĩa: Báo cáo này cho phép bạn theo dõi một cách chi tiết việc nhập xuất hàng hóa trong khoảng thời gian
1. Bạn vào mục: 4 - Báo cáo tổng hợp --> 10 - Theo dõi nhập - xuất - tồn hàng hóa
2. Màn hình sẽ hiển thị ra:

theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa

+ Sau khi bạn ấn nút theo dõi nhập xuất tồn hàng há. Màn hình sẽ hiển thị ra:

theo dõi nhập xuất tồn

- Để xem chi tiết hàng hóa bạn kích chọn vào ô xem chi tiết màn hình sẽ hiển thị:

theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa

+ Sau khi bạn ấn nút theo dõi nhập xuất tồn hàng há. Màn hình sẽ hiển thị ra:

theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa

A. Theo dõi HH

- Để theo dõi hàng hóa kích nút theo dõi nhập xuất tồn hàng há.

B. In DSHH

- Để theo dõi hàng hóa kích nút theo dõi nhập xuất tồn hàng há.

 

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383