Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Lợi nhuận theo khu vực khách hàng


Lợi nhuận theo khu vực khách hàng

Lợi nhuận theo khu vực khách hàng

Ý nghĩa: Tổng hợp báo cáo lợi nhuận của khách hàng ở mọi khu vực
1. Bạn vào mục: 5. Báo cáo phân tích--> 2. Lợi nhuận theo khu vực khách hàng
2. Màn hình sẽ hiển thị ra:
+ Chọn cửa hàng.
+ Chọn khoảng ngày.

Lọi nhuận theo khu vực khách hàng

+ Bạn Click vào nút tổng hợp kết quản kinh doanh để xem báo cáo:

Lợi nhuận theo khu vực khách hàng

Giải thích:
+ Giá nhập bình quân: phần mềm lấy giá nhập bình quân trong khoảng ngày bạn chọn.
+ Giá xuất bình quân: Lấy giá xuất bình quân trong khoảng ngày bạn chọn
+ Lợi nhuận: = (Giá xuất bình quân - Giá nhập bình quân ) x Số lượng

+ Để in báo cáo này bạn nhấn phím "F10" hoặc click vào biểu tượng bán hàng và thu tiền theo ngày. Bạn cũng có thể xuất báo cáo này ra khác file excel, word, pdf, rpt, rtf bằng cách click vào biểu tượng bán hàng và thu tiền theo ngàygóc trên bên tay trái.

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383