Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Quản lý danh mục đơn vị quy đổi


Quản lý danh mục đơn vị quy đổi

Ý nghĩa: Chức năng này có ý nghĩa cho phép bạn tạo ra các đơn vị khác của sản phẩm hàng hóa dựa trên đơn vị gốc
1. Bạn vào mục: 2-Quản lý danh mục --> 8-Danh mục đơn vị quy đổi
2. Màn hình chính sẽ hiển thị:

danh mục đơn vị quy đổi

A. Thêm mới danh mục đơn vị quy đổi

+ Bạn click vào một mặt hàng mà bạn cần quy đổi. Sau đó click vào nút danh mục đơn vị quy đổi hoặc ấn (F5) trên bàn phím để thêm danh mục đơn vị quy đổi. Màn hình chính sẽ hiển thị:

danh mục đơn vị quy đổi

+ Sau khi đã điền đầy đủ thông tin. Bạn click vào vào nút thêm nhóm hàng hoặc ấn (F8) trên bàn phím để lưu danh mục đơn vi quy đổi
+ Sau khi đã thay đổi đầy đủ các danh mục đơn vị quy đổi cần thiết. Bạn click vào nút thêm nhóm hàng hoặc (F12) để kết thúc việc thêm danh mục đơn vi quy đổi mới.

B.Sửa danh mục đơn vi quy đổi

Để sửa đơn vị quy đổi bạn chọn đơn vị hàng hóa cần sửa rồi nhấn phím sửa danh mục đơn vị quy đổi. Thay đổi các thông tin và "chấp nhận"

danh mục đơn vị quy đổi

 

C. Xóa danh mục đơn vị quy đổi

Lưu ý: Bạn không thể xóa được các đơn vị gốc của sản phẩm hàng hóa

Đơn vị gốc là đơn vị được tạo tự động khi bạn tạo hàng hóa - sản phẩm.
1. Để xóa đơn vị quy đổi bạn chọn đơn vị quy đổi cần xóa và nhấn phím xóa.
2. Phần mềm sẽ đưa ra thông báo bạn có muốn xóa đơn vị quy đổi đó không? Chọn "Yes" để xóa, "No" để hủy lệnh xóa

xóa danh mục đơn vị quy đổi

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383