Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Báo cáo kiểm tra hàng tồn nhanh


Untitled Document

Báo cáo kiểm tra hàng tồn nhanh

Ý nghĩa: Theo hàng tồn nhanh của 1 hàng hóa
1. Bạn vào mục: 4-Báo cáo tổng hợp --> -Kiểm tra hàng tồn nhanh
2. Màn hình sẽ hiển thị nên:

theo từng nhóm hàng

+ Nhập mã hàng cần kiểm tra vào ô mã hàng
+ Click vào nút bán hàng và thu tiền theo ngày. Màn hình hiển thị ra:

theo từng nhóm hàng

Giải thích:
- Phần kết quả kiểm tra sẽ hiển thị chính xác tên sản phẩm, mã sản phẩm, mã vạch sản phẩm và số lượng tồn của sản phẩm cần kiểm tra.

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Yến - 097.998.7558
Skype Support
Ms. Thúy - 096.338.7004
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Đức - 0248 5.877.832
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support