Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Tìm kiếm đơn hàng


Tìm kiếm đơn hàng

Ý nghĩa: tìm lại các đơn hàng để xem, sửa, hủy hay in lại các hóa đơn.
1. Bạn vào mục: 6- Tìm kiếm --> 1-Tìm kiếm đơn hàng
2. Màn hình chính hiển thị ra:

tim kiem hoa don

1. Thay đổi điều kiện tìm kiếm:

+ Loại phiếu: chọn loại thu hoặc chi
+ Khoảng ngày: chọn lại từ ngày -- đến ngày.
+ Click vào nút tim phieu thu chi
+ Bạn có thể tiếp tục lọc các phiếu thu chi theo các cột ở lưới trên = cách gõ giá trị vào các ô ngay dưới tên cột. (Ví dụ, tên khách hàng như trên)

+ Bạn có thể tiếp tục lọc các hóa đơn theo các cột ở lưới trên = cách gõ giá trị vào các ô ngay dưới tên cột.

2. Sửa & Hủy phiếu thu chi:

(Lưu ý: Bạn không thể xóa hoặc sửa các phiếu thu chi khi nhập - xuất hàng hóa. Các phiếu này sẽ tự động hủy nếu bạn hủy hóa đơn nhập xuất tương ứng.)

+ Chọn phiếu thu chi, sau đó click vào nút tim phieu thu chi

tim kiem hoa don


+ Sửa đổi thông tin thu chi, sau đó click vào nút "Lưu hóa đơn ".
+ Click vào nút "Hủy hóa đơn " để hủy phiếu thu chi.

 

3.In chi tiết và danh sách phiếu thu chi:

+ In chi tiết phiếu thu chi: Chọn phiếu cần in, tiếp đến click vào nút "In phiếu".

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Mr. Phong
Gọi điện Gọi điện 098.794.3982
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 0972478383