Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Nhập tồn quỹ


Nhập tồn quỹ

Ý nghĩa: Bạn có thể đưa số tiền mặt của cửa hàng, công ty mình vào đây để theo dõi tình hình thu chi. Tồn quỹ chỉ có thể được nhập một lần duy nhất trong suốt quá trình làm việc
1. Bạn vào mục: 1-Hệ thống --> 9-Nhập tồn quỹ
2. Màn hình sẽ hiển thị ra một thông tin cảnh báo.

nhập tồn quỹ

+ Nếu chọn Yes thì tiếp tục còn nếu chọn "No" thì quay trở lại màn hình làm việc:
+ Màn hình sẽ hiển thị ra. Bạn nhập số tồn quỹ của mình vào:

nhập tồn quỹ

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383