Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Liên hệ RIC software.ltd


Liên hệ RIC software.ltd

Ý nghĩa: Nếu có vấn đề gì thắc mắc bạn có thể liên hệ với Công Ty TNHH phần mềm RIC bằng cách
1. Bạn vào mục: 7. Trợ giúp-->3. Liên hệ RIC software.Ltd
2. Màn hình sẽ hiển thị ra thông tin công ty.

Lợi nhuận theo ngành hàng

- Để thoát nhấn Đóng hoặc F12 trên bàn phím


Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383