Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Liên hệ RIC software.ltd


Liên hệ RIC software.ltd

Ý nghĩa: Nếu có vấn đề gì thắc mắc bạn có thể liên hệ với Công Ty TNHH phần mềm RIC bằng cách
1. Bạn vào mục: 7. Trợ giúp-->3. Liên hệ RIC software.Ltd
2. Màn hình sẽ hiển thị ra thông tin công ty.

Lợi nhuận theo ngành hàng

- Để thoát nhấn Đóng hoặc F12 trên bàn phím


Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Yến - 097.998.7558
Skype Support
Ms. Thúy - 096.338.7004
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Đức - 0248 5.877.832
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support