Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Liên hệ RIC software.ltd


Liên hệ RIC software.ltd

Ý nghĩa: Nếu có vấn đề gì thắc mắc bạn có thể liên hệ với Công Ty TNHH phần mềm RIC bằng cách
1. Bạn vào mục: 7. Trợ giúp-->3. Liên hệ RIC software.Ltd
2. Màn hình sẽ hiển thị ra thông tin công ty.

Lợi nhuận theo ngành hàng

- Để thoát nhấn Đóng hoặc F12 trên bàn phím


Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Mr. Phong
Gọi điện Gọi điện 098.794.3982
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 0972478383