Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Nhập xe từ nhà cung cấp


Nhập xe từ nhà cung cấp

Ý nghĩa: Khi nhập xe về bạn cần sử dụng chức năng này để đưa thông tin về số lượng, giá trí hàng hóa vào phần mềm để quản lý.
1. Bàn vào mục: 3-Quản lý chứng từ --> 4- Nhập hàng từ nhà cung cấp
2. Màn hình chính hiển thị chức năng nhập xe từ nhà cung cấp

nhập hàng từ nhà cung cấp

A. Tạo hóa đơn nhập xe nhà cung cấp

+ Bạn click vào nút nhập hàng từ nhà cung cấp hoặc ấn (F5) trên bàn phím để tiến hàng nhập xe từ nhà cung cấp. Màn hình chính sẽ hiển thị ra:

nhập hàng từ nhà cung cấp

+ Bạn chỉ chuột vào phần tên hàng hóa. Sau đó bạn có thể dùng máy quét mã vạch hoặc gõ tên hàng mà mình muốn tìm.
+ Mã hóa đơn: Phần mềm sẽ tự động đánh mã hóa đơn nếu bạn không tự đưa vào.
+ Nhà cung cấp: Gõ tên nhà cung cấp vào ô này, nếu chưa có nhà cung cấp bạn có thể thêm nhanh ở nút nhập hàng từ nhà cung cấp bên cạnh.
+ Nhập hàng hóa: để đưa các hàng hóa - sản phẩm của bạn vào hóa đơn nhập click vào ô "Tên hàng hóa" gõ mã hàng hoặc tên hàng hóa ở đây. Chọn hàng hóa rồi nhấn Enter để chuyển qua các ô bên cạnh, thay đổi giá trị của các ô đơn vị, số lượng, VAT, CK...
+ Thống kê tiền:
              - Cộng tiền hàng: Tổng tiền hàng chưa có chiết khấu.
              - Tổng tiền cần thanh toán: = (Tổng tiền hàng + VAT) - Chiết khấu
              - Tiền CK: Là số tiền chiết khấu cho cả hóa đơn
              - Thanh toán: Số tiền mà bạn trả cho nhà cung cấp tại thời điểm mua hàng. Bạn có thể thanh toán cho nhà lúc khác bằng cách viết phiếu chi trả nhà cung cấp sau.
+ Lưu hóa đơn : Sau khi bạn đã tiến hành nhập đầy đủ những thông tin cần thiết. Bạn sẽ click chuột vào nút nhập hàng từ nhà cung cấp hoặc (F8) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị thông báo:

nhập hàng từ nhà cung cấp

+ Xem-->in hóa đơn : Bạn click vào nút "Xem-in(F11)" trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị:

nhập hàng từ nhà cung cấp

+ Để in hóa đơn này bạn click vào biểu tượng in hóa đơn
+ Click vào biểu tượng in hóa đơn để xuất hóa đơn ra các dạng khác như world, excel, pdf, rpt, rtf.

B. Hủy hóa đơn

- Để hủy hóa đơn các bạn click vào nhập hàng từ nhà cung cấp hoặc ấn (F9), cuối cùng ấn (F12) để thoát.

 

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383