Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Viết phiếu chi


 

Viết phiếu chi

Ý nghĩa: Giúp bạn nắm bắt được chi tiết thông tin chi tiết các phát sinh tri trả cho đối tượng nào với lý do gì và số tiền chi trả tương ứng.
1. Bạn vào mục: 3-Quản lý chứng từ --> B.Viết phiếu chi
2. Hướng dẫn chức năng: Viết phiếu thu

viết phiếu chi

+ Mã phiếu: Phần mềm sẽ tự động đánh mã phiếu nếu bạn không tự đưa vào.
+ Nội dung thu chi: Click vào ô bên để chọn nội dung thu. Nếu chưa có nội dung thu mà bạn mong muốn, bạn có thể thêm mới tại đây.
+ Đối tượng: Click vào ô bên để chọn đối tượng cần thu. Sau khi chọn đối tượng xong phần mền sẽ tự động lấy các thông tin của đối tượng này để đưa vào phiếu thu.
+ Hình thức thu: Mặc định là tiền mặt.
+ Loại tiền: Chọn loại tiền là VNĐ hoặc USD.
+ Số tiền: Nhập số tiền khách trả vào đây.
+ Nhân viên: Chọn nhân viên viết phiếu thu ở đây.
+ Lưu hóa đơn: Sau khi điền đẩy đủ thông tin, bạn ấn lưu hóa đơn.
+ Xem -->In(F11) :

viết phiếu chi

+ Sửa hoặc xóa phiếu chi : xem chi tiết tại đây

 

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383