Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Viết phiếu chi


 

Viết phiếu chi

Ý nghĩa: Giúp bạn nắm bắt được chi tiết thông tin chi tiết các phát sinh tri trả cho đối tượng nào với lý do gì và số tiền chi trả tương ứng.
1. Bạn vào mục: 3-Quản lý chứng từ --> B.Viết phiếu chi
2. Hướng dẫn chức năng: Viết phiếu thu

viết phiếu chi

+ Mã phiếu: Phần mềm sẽ tự động đánh mã phiếu nếu bạn không tự đưa vào.
+ Nội dung thu chi: Click vào ô bên để chọn nội dung thu. Nếu chưa có nội dung thu mà bạn mong muốn, bạn có thể thêm mới tại đây.
+ Đối tượng: Click vào ô bên để chọn đối tượng cần thu. Sau khi chọn đối tượng xong phần mền sẽ tự động lấy các thông tin của đối tượng này để đưa vào phiếu thu.
+ Hình thức thu: Mặc định là tiền mặt.
+ Loại tiền: Chọn loại tiền là VNĐ hoặc USD.
+ Số tiền: Nhập số tiền khách trả vào đây.
+ Nhân viên: Chọn nhân viên viết phiếu thu ở đây.
+ Lưu hóa đơn: Sau khi điền đẩy đủ thông tin, bạn ấn lưu hóa đơn.
+ Xem -->In(F11) :

viết phiếu chi

+ Sửa hoặc xóa phiếu chi : xem chi tiết tại đây

 

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Yến - 097.998.7558
Skype Support
Ms. Thúy - 096.338.7004
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Đức - 0248 5.877.832
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support