Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Xuất bán xe


Xuất bán xe

Ý nghĩa: Xuất bán nguyên một chiếc xe
1. Bạn vào mục: 3-Quản lý chứng từ --> 3- Xuất bán xe
2. Hướng dẫn: Thực hiện xuất bán

+ Bạn click vào nút nhập hàng từ nhà cung cấp hoặc ấn (F5) trên bàn phím để tiến hành xuất bán xe. Màn hình chính sẽ hiển thị ra:

xuất bán bằng thiết bị mã vạch
+ Để thực hiện xuất bán xe bằng mã vạch đầu tiên bạn cần đặt con trỏ chuột vào ô Mã vạch (Esc), sau đó đưa hàng hóa vào thiết bị quét mã vạch. Phần mềm sẽ tự động đọc mã vạch và đưa các thông tin hàng hóa vào hóa đơn xuất bán hàng.

+Kiểu thanh toán: có thể click chọn tiền mặt hoặc chuyển khoản

+Khách hàng: bạn click mũi tên để chọn khách hàng, để thêm nhanh bạn chọn nhập hàng từ nhà cung cấp hoặc ấn nút (F6)

+ Tổng SL: số lượng xe bán ra trong từng hóa đơn

+ Số lượng tồn theo kho: số xe còn lại trong kho hàng

+ Nhập hàng hóa: để đưa các hàng hóa - sản phẩm của bạn vào hóa đơn nhập click vào ô "Tên hàng hóa" gõ mã hàng hoặc tên hàng hóa ở đây. Chọn hàng hóa rồi nhấn Enter để chuyển qua các ô bên cạnh, thay đổi giá trị của các ô đơn vị, số lượng, VAT, CK...

+ Thống kê tiền:
- Cộng tiền hàng: Tổng tiền hàng chưa có chiết khấu.
- Tổng tiền cần thanh toán: = (Tổng tiền hàng + VAT) - Chiết khấu

- Phí đăng kí: phí đăng kí bạn phải trả khi mua xe
- Tiền CK: Là số tiền chiết khấu cho cả hóa đơn
- Thanh toán: Số tiền mà bạn trả cho nhà cung cấp tại thời điểm mua hàng

+ Lưu hóa đơn : Sau khi bạn đã tiến hành nhập đầy đủ những thông tin cần thiết. Bạn sẽ click chuột vào nút nhập hàng từ nhà cung cấp hoặc (F8) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị thông báo:

nhập hàng từ nhà cung cấp

+ Xem -> in(F11): thông báo sẽ hiện ra, nếu bạn chọn Yes tức là bạn sẽ xuất phiếu giá trị gia tăng, nếu chọn No bạn sẽ xuất phiếu thường.

nhập hàng khách trả lại

 

+ Để in Bạn click chuột vào nút công nợ nhà cung cấp hoặc (F10) trên bàn phím.

- Để hủy hóa đơn các bạn click vào nhập hàng từ nhà cung cấp hoặc ấn (F9), cuối cùng ấn (F12) để thoát.

 

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383