Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Lợi nhuận theo nhóm khách hàng


Lợi nhuận theo nhóm khách hàng

Lợi nhuận theo nhóm khách hàng

Ý nghĩa: Tổng hợp báo cáo lợi nhuận tất cả các nhóm khách hàng
1. Bạn vào mục: 6. Báo cáo phân tích--> 4. Lợi nhuận theo nhóm khách hàng
2. Màn hình sẽ hiển thị ra:
+ Chọn cửa hàng.
+ Chọn khoảng ngày.

Lợi nhuận theo nhóm khách hàng

+ Bạn Click vào nút tổng hợp kết quản kinh doanh để xem báo cáo:

Lợi nhuận theo nhóm khách hàng

Giải thích:
+ Giá nhập bình quân: phần mềm lấy giá nhập bình quân trong khoảng ngày bạn chọn.
+ Giá xuất bình quân: Lấy giá xuất bình quân trong khoảng ngày bạn chọn
+ Lợi nhuận: = (Giá xuất bình quân - Giá nhập bình quân ) x Số lượng

+ Để in báo cáo này bạn nhấn phím "F10" hoặc click vào biểu tượng bán hàng và thu tiền theo ngày. Bạn cũng có thể xuất báo cáo này ra khác file excel, word, pdf, rpt, rtf bằng cách click vào biểu tượng bán hàng và thu tiền theo ngàygóc trên bên tay trái.

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Mr.Phong
Gọi điện Gọi điện 098.794.3982
Mr. Hải
Gọi điện Gọi điện 096.726.7768
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 0972478383