Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Nhập phụ tùng tồn đầu kì khi bắt đầu sử dụng phần mềm


Nhập phụ tùng tồn đầu kì khi bắt đầu sử dụng phần mềm

Ý nghĩa: Giúp bạn tạo các hóa đơn và quản lý hàng tồn đầu kì khi bắt đầu đưa phần mềm vào sử dụng
1. Bạn vào mục: 3-Quản lý chứng từ --> F. Nhập phụ tùng tồn đầu kì khi bắt đầu sử dụng phần mềm
2. Hướng dẫn chức năng:

+ Bạn kích chọn để tạo hóa đơn nhập tồn phụ tùng

+ Đưa thông tin vào hóa đơn nhập

+ Mã hóa đơn: Bạn có thể điền mã hóa đơn hoặc để trống phần mềm sẽ tự sinh cho bạn 1 mã hóa đơn

+ Nhập hàng hóa: để đưa các hàng hóa - sản phẩm của bạn vào hóa đơn nhập click vào ô "Tên hàng hóa" gõ mã hàng hoặc tên hàng hóa.Chọn hàng hóa rồi nhấn Enter để chuyển qua các ô bên cạnh, thay đổi giá trị của các ô đơn vị, số lượng, VAT, CK...

+ Thống kê tiền:
- Cộng tiền hàng: Tổng tiền hàng chưa chiết khấu
- Tổng tiền cần thanh toán: = (Tổng tiền hàng + VAT) - Chiết khấu
- Thanh toán: Số tiền mà công trình trả cho bạn tại thời điểm mua hàng. Bạn có thể thanh toán cho công trình lúc khác bằng cách viết phiếu chi trả công trình.

+ Lưu hóa đơn : Sau khi bạn đã tiến hành nhập đầy đủ những thông tin cần thiết. Bạn sẽ click chuột vào nút nhập hàng từ nhà cung cấp hoặc (F8) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị thông báo:

nhập hàng từ nhà cung cấp

+ Xem-->in hóa đơn : Bạn click vào nút "Xem-in(F11)" trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị:


+ Kích để in hóa đơn

+ Để hủy hóa đơn các bạn click vào nhập hàng từ nhà cung cấp hoặc ấn (F9), cuối cùng ấn (F12) để thoát.

 

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383