Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Phí hoa hồng


 

Phi hoa hồng

Ý nghĩa:
1. Bạn vào mục: 3-Quản lý chứng từ --> R-Phí hoa hồng
2. Hướng dẫn tạo hóa đơn nhập:

+ Bạn click vào nút nhập hàng khách trả lại hoặc ấn (F5) để tạo phí hoa hồng
+ Mã hóa đơn: Phần mềm sẽ tự động đánh mã hóa đơn nếu bạn không tự đưa vào.
+ Khách hàng: Gõ tên khách hàng vào ô này, nếu chưa có khách hàng bạn có thể thêm nhanh khách hàng ở nút nhập hàng khách trả lại bên cạnh.
+ Nhập phí hoa hồng : click vào ô "Tên hàng hóa" gõ mã hàng hoặc tên hàng hóa ở đây. Chọn hàng hóa rồi nhấn Enter để chuyển qua các ô bên cạnh, đưa vào kho nào và số lượng bao nhiêu...
+ Thanh toán: là số tiền thanh toán lại cho khách hàng khi trả lại hàng hóa.

nhập hàng khách trả lại

+ Lưu hóa đơn: Khi nhập đầy đủ thông tin, bạn ấn lưu lại hóa đơn.
+ Xem -> in(F11): thông báo sẽ hiện ra, nếu bạn chọn Yes tức là bạn sẽ xuất phiếu giá trị gia tăng, nếu chọn No bạn sẽ xuất phiếu thường.

nhập hàng khách trả lại

 

+ Để in Bạn click chuột vào nút công nợ nhà cung cấp hoặc (F10) trên bàn phím.

- Để hủy hóa đơn các bạn click vào nhập hàng từ nhà cung cấp hoặc ấn (F9), cuối cùng ấn (F12) để thoát.

 

 

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383