Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Quản lý ngành hàng


Quản lý ngành hàng

Ý nghĩa: Việc tạo ra các ngành hàng để sau này các bạn có thể quản lý, thống kê, tổng hợp các báo cáo.
1. Bạn vào mục: 2-Quản lý danh mục --> 5-Ngành hàng
2. Màn hình sẽ hiển thị màn hình làm việc chính của ngành hàng:

ngành hàng

A. Thêm ngành hàng

+ Bạn click vào nút thêm ngành hàng hoặc ấn (F5) trên bàn phím để thêm nhóm hàng. Màn hình làm việc chính sẽ hiển thị ra:

thêm ngành hàng

+ Sau khi đã điền đầy đủ thông tin. Bạn click vào vào nút thêm nhóm hàng hoặc ấn (F8) trên bàn phím để lưu ngành hàng
+ Sau khi đã thêm đầy đủ các ngành hàng cần thiết. Bạn click vào nút thêm nhóm hàng hoặc (F12) để kết thúc việc thêm ngành hàng mới.

B. Sửa ngành hàng

+ Bạn click vào ngành hàng mà bạn muốn sửa. Sau đó bạn click chuột vào nút sửa ngành hàng hoặc ấn (F6) trên bàn phím để sửa ngành hàng. Màn hình chính sẽ hiển thị:

sửa ngành hàng

+ Sau khi đã sửa thông tin. Bạn click vào vào nút thêm nhóm hàng hoặc ấn (F8) trên bàn phím để lưu ngành hàng
+ Nếu không muốn sửa nữa. Bạn click vào nút thêm nhóm hàng hoặc (F12) để kết thúc việc sửa ngành hàng.

C. Xóa ngành hàng

+ Bạn click vào ngành hàng mà bạn muốn xóa. Sau đó bạn click chuột vào nút xóa ngành hàng hoặc (F9) trên bàn phím để sửa ngành hàng. Màn hình chính sẽ hiển thị:

xóa ngành hàng

+ Chọn "Yes" để xóa, chọn "No" để hủy lệnh xóa. Nếu ngành hàng có nhóm hàng thì phần mềm sẽ đưa ra thông báo:

xóa ngành hàng

D. In ngành hàng

+ Bạn click chuột vào nút in nhà cung cấp hoặc ấn (F10) trên bàn phím

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Yến - 097.998.7558
Skype Support
Ms. Thúy - 096.338.7004
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Đức - 0248 5.877.832
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support