Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Nhập xe tồn đầu kỳ khi bắt đầu sử dụng phần mềm


Nhập xe tồn đầu kỳ khi bắt đầu sử dụng phần mềm

Ý nghĩa: Khi mới đầu sử dụng phần mềm bạn cần kiểm kê lại số lượng các loại hàng hóa hiện có trong cửa hàng của mình để đưa vào phần mềm quản lý.
1. Bạn vào mục: 3-Quản lý chứng từ --> E-Nhập xe tồn đầu kỳ khi bắt đầu sử dụng phần mềm
2. Màn hình chính sẽ hiển thị màn hình làm việc:

nhập hàng tồn đầu kỳ
+ Mã hóa đơn: Phần mềm sẽ tự động đánh mã hóa đơn nếu bạn không tự đưa vào.

+ Bạn click vào ô "Tên hàng hóa" gõ mã hàng hoặc tên hàng hóa hoặc dùng máy quét mã vạch ở đây. Chọn hàng hóa rồi nhấn Enter để chuyển qua ô bên cạnh chọn kho hàng và nhập số lượng tồn. Làm tương tự với các mặt hàng khác.
+ Lưu hóa đơn: Sau khi nhập xong bạn click vào nút nhập hàng tồn đầu kỳ hoặc (F8) trên bàn phím để lưu lại hóa đơn.
+ Ghi chú: Phần mềm sẽ đưa hóa đơn tồn đầu kỳ vào ngày cuối cùng của tháng trước.

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383