Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Cấu hình hệ thống


Cấu hình hệ thống

Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng thiết đặt những thông số mặc định cho việc sử dụng phần mềm
1. Bạn vào mục: 1-Hệ thống --> 5-Cấu hình hệ thống
2. Màn hình sẽ hiển thị ra màn hình làm việc chính cho việc thiết đặt:


A. Bán âm: Chức năng này cho phép thiết lập để người sử dụng phần mềm có bán âm được hay không. Ví dụ: Nếu bạn chọn "Cho phép" khi xuất bán hàng hóa bạn có thể bán nhiều hơn số lượng thực tế trong kho mà mình có.
B.Ngày hóa đơn: Nếu bạn tích vào "thay đổi khi thêm" có nghĩa là lúc tạo hóa đơn nhập - xuất người dùng được phép thay đổi ngày trên hóa đơn, ngược lại không được phép thay đổi. Nếu bạn tích vào "Thay đổi khi sửa" thì phần mềm sẽ cho phép người dùng được phép thay đổi ngày khi sửa hóa đơn.
C.Chọn nhân viên khi nhập xuất: Nếu bạn chọn "Cho phép chọn" có nghĩa bạn có thể chọn nhân viên khác khi nhập - xuất hơn đơn. Ngược lại, nếu người dùng khi đăng nhập vào phần mềm để sử dụng thì không được phép thay đổi, phần mềm sẽ lấy mặc định tài khoản của người này đưa vào thông tin nhập xuất hàng hóa.

D. Thuế VAT: Nếu bạn chọn "Trước chiết khấu" phần mềm sẽ tính thuế VAT của số tiền trước chiết khấu. Nếu chọn "Sau chiết khấu" thì phần mềm sẽ tính VAT của số tiền sau chiết khấu.

E. Nhân viên phụ trách kho hàng: Nếu bạn tích chọn "Có quy định" nghĩa là nhân viên chỉ được phép nhập xuất theo kho của mình được quản lý trong mục 2. Quản lý danh mục -> Nhân viên quản lý kho hàng, Ngược lại nếu bạn chọn "Không quy định" nghĩa là các nhân viên có thể nhập xuất bất kì từ kho hàng nào.

F. Hạn bảo hành: Chức năng này cho phép bạn chọn "Không sử dụng" Hoặc"Có sử dụng" hay sử dụng theo tháng hoặc ngày của hạn bảo hành vào phần mềm hay không

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383