Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Khóa Sổ


Khóa Sổ

Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng cho phép bạn khóa nhập xuất thu chi kể từ ngày bạn chọn khóa sổ

1. Bạn vào mục: 1-Hệ thống --> D - Khóa sổ

2. Màn hình sẽ hiển thị ra một bảng thông báo cho phép bạn chọn chi tiết ngày cần khóa sổ

+ Sau khi điền xong ngày cần khóa sổ. Bạn ấn nút hoặc ấn (F8) trên bàn phím

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Mr. Phong
Gọi điện Gọi điện 098.794.3982
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 0972478383