Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Báo cáo tổng hợp kết quả kinh doanh


Tổng hợp kết quả kinh doanh

Báo cáo tổng hợp kết quả kinh doanh

Ý nghĩa: Đây là báo cáo tổng quan để bạn thấy được tình hình hoạt động của doanh nghiệp mình qua những số liệu thống kê như doanh số bán hàng, chi trả nhà cung cấp, các chi phí phát sinh khác...
1. Bạn vào mục: 4-Báo cáo tổng hợp --> A-Tổng hợp kết quả kinh doanh
2. Màn hình sẽ hiển thị báo cáo:
+ Chọn cửa hàng.
+ Chọn khoảng ngày bạn muốn theo dõi báo cáo.

tổng hợp kết quả kinh doanh

+ Bạn Click vào nút tổng hợp kết quản kinh doanh để xem báo cáo:

tổng hợp kết quản kinh doanh

Giải thích:

Thực hiện trong tháng: Được tính từ đầu tháng đến "Đến ngày". Ví dụ khi bạn chọn thời gian xem từ ngày 15/06/2010 đến ngày 15/07/2010. Thời gian trong tháng được hiểu là từ ngày 01/07/2010 đến ngày 15/07/2010

Thực hiện trong kỳ:
Tính trong khoảng thời gian bạn tạo báo cáo.

1. (M1) - Doanh số bán hàng: Tổng tiền hàng bán.
2. (M2) - Tổng giá vốn hàng bán: Tổng giá vốn các mặt hàng đã được bán ra.
3. (M3) - Tổng lợi nhuận bán hàng: = (M1) - (M2).
4. (M4) - Tỷ suất lợi nhuận bán hàng: = (M3)/(M2).
5. (M5) - Thực thu tiền bán hàng: Số tiền thực thu từ khách trả tiền mua hàng.
6. (M6) - Tỷ lệ thu tiền so với doanh số bán hàng: = (M5) * 100 / (M1)
7. (M7) - Tổng doanh thu khác: Bao gồm các phát sinh khi bạn viết phiếu thu, ví dụ: thu khách trả tiền mua hàng, thu % hoa hồng từ nhà cung cấp...
8. (M8) - Tổng chi phí khác: Bao gồm các chi phí phát sinh khác khác khi bạn viết phiếu chi, ví dụ: chi trả tiền điện, nước, văn phòng phẩm...
9. (M9) - Tổng lợi nhuận khác: = (M7) - (M8)
10. (M10) - Tổng lãi gộp: = (M3) + (M9)
11. (M11) - Hàng khách trả lại: Tổng giá trị hàng khách trả lại.
12. (M12) - Trả tiền hàng khách trả lại: Tổng tiền trả lại khách hàng khi nhập hàng khách trả lại
13. (M13) - Khách hàng còn nợ.
14. (M14) - Trả tiền mua hàng nhà cung cấp.
15. (M15) - Hàng trả lại nhà cung cấp: Tổng tiền hàng trả lại nhà cung cấp.
16. (M16) - Hiện còn nợ nhà cung cấp:
17. (M17) - Tổng giá trị hàng hóa còn tồn kho
18. (M18) - Chi trả lương nhân viên.
19. (M19) - Tổng hợp lãi lỗ: = (M10) - (M18)
20. (M20) - Quỹ tiền mặt hiện có.

+ Để in báo cáo này bạn nhấn phím "F10" hoặc click vào biểu tượng bán hàng và thu tiền theo ngày. Bạn cũng có thể xuất báo cáo này ra khác file excel, word, pdf, rpt, rtf bằng cách click vào biểu tượng bán hàng và thu tiền theo ngàygóc trên bên tay trái.

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383