Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Xuất phụ tùng bán lẻ


Xuất phụ tùng bán lẻ

Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng chính cho việc bán lẻ phụ tùng. Khi bạn tiến hành bán lẻ phụ tùng, giúp bạn hiển thị ra số phụ tùng mà khách hàng mua, tính toán số tiền, số tiền dư, sao lưu và in hóa đơn.
1. Bạn vào mục: 3-Quản lý chứng từ --> 4 - Xuất phụ tùng bán lẻ

- Màn hình sẽ hiển thị ra:

xuất bán bằng thiết bị mã vạch2. Hướng dẫn: Thực hiện xuất bán
+ Mã vạch (Esc): các bạn nhấn Ctrl + E để đưa hàng hóa vào thiết bị, màn hình sẽ hiển thị chức năng tìm nhanh hàng hóa cho bạn chọn:

nhập hàng từ nhà cung cấp

- sau khi đã chọn được tên hàng hóa bạn nhấn nhập hàng từ nhà cung cấp hoặc ấn (F8) để hoàn tất việc thêm nhanh hàng hóa.

- sau đó bạn click nhập hàng từ nhà cung cấp để đưa hàng cần xuất vào phần mềm.

- Số Lượng: số lượng từng hàng hóa bạn muốn xuất ra.

+ Thống kê tiền:
- Cộng tiền hàng: Tổng tiền hàng chưa có chiết khấu.
- Tổng tiền cần thanh toán: = (Tổng tiền hàng + VAT) - Chiết khấu
- Tiền chiết khấu : Là số tiền chiết khấu cho cả hóa đơn
- Thanh toán: Số tiền mà bạn trả cho nhà cung cấp tại thời điểm mua hàng

- Tiền thừa: số tiền phải trả lại cho khách hàng tại thời điểm mua hàng

- Kiểu thanh toán: có thể click chọn tiền mặt hoặc chuyển khoản

+ Lưu hóa đơn : Sau khi bạn đã tiến hành nhập đầy đủ những thông tin cần thiết. Bạn sẽ click chuột vào nút nhập hàng từ nhà cung cấp hoặc (F8) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị thông báo:

nhập hàng từ nhà cung cấp

- Chọn Yes để in, không in bạn chọn No

- Nếu bạn muốn in giấy khổ A5 Chọn Yes

nhập hàng từ nhà cung cấp

- Để hủy hóa đơn các bạn click vào nhập hàng từ nhà cung cấp hoặc ấn (F9)

 

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383