Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Quản lý tỷ giá


Quản lý tỷ giá

Ý nghĩa: Tạo tỷ giá VND và USD từng ngày để phục vụ cho việc nhập xuất bằng ngoại tệ.
Để thực hiện chức năng này bạn vào mục 2. Quản lý danh mục --> B. Tỷ giá

tỷ giá

A. Thêm tỷ giá

1. Click vào nút thêm tỷ giá để tạo tỷ giá mới trong ngày

thêm tỷ giá


2. Nhập thông tin chi tiết:
+ Ngày: Chọn ngày cần tạo tỷ giá mới
+ Ngoại tệ: Phần mềm mặc định loại ngoại tệ là USD.
+ Việt Nam đồng: Nhập tỷ giá trong ngày của VND với USD
3. Click vào nút tỷ giá để lưu tỷ giá trong ngày.

B. Sửa tỷ giá

1. Chọn tỷ giá cần sửa, sau đó click vào nút tỷ giá
2. Thay đổi các thông tin như phần thêm tỷ giá mới.
. Click vào nút tỷ giá để lưu lại tỷ giá mới thay đổi.

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Yến - 097.998.7558
Skype Support
Ms. Thúy - 096.338.7004
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Đức - 0248 5.877.832
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support