Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Khóa Sổ


Khóa Sổ

Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng cho phép bạn khóa nhập xuất thu chi kể từ ngày bạn chọn khóa sổ

1. Bạn vào mục: 1-Hệ thống --> D - Khóa sổ

2. Màn hình sẽ hiển thị ra một bảng thông báo cho phép bạn chọn chi tiết ngày cần khóa sổ

+ Sau khi điền xong ngày cần khóa sổ. Bạn ấn nút hoặc ấn (F8) trên bàn phím

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383