Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Mầu xe


Mầu xe

Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng dùng để quản lý mầu xe,đời xe và thuộc dòng xe nào của hàng hóa.
1. Bạn vào mục: 2-Quản lý danh mục -->L-Mầu xe
2. Màn hình chính sẽ hiển thị ra chức năng Mầu xe:

khu vực

A. Thêm mầu xe

+ Bạn click chuột vào nút thêm mới khu vực hoặc ấn vào phím (F5) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị ra bảng làm việc để thêm mầu xe:

thêm khu vực

+ Bạn chọn tên Xe, Đời xe mà bạn muốn thêm sau đó đến Mã mầuMầu.Sau khi điền xong thông tin bạn chọn nút thêm khu vực hoặc ấn (F8) trên bàn phím để lưu lại thông tin mầu xe mới tạo. cuối cùng ấn thêm khu vực hoặc ấn (F12).

B. Sửa mầu xe

+ Bạn chỉ chuột vào một khu vực mà bạn muốn sửa. Sau đó bạn click chuột vào nút sửa khu vực hoặc ấn (F6) trên bàn phím để sửa thông mầu xe. Màn hình sẽ hiển thị ra:

sửa khu vực

+ Bạn điền lại thông tin mới sau đó ấn nút sửa khu vực hoặc ấn (F8) trên bàn phím để lưu lại thông tin.

C. Xóa mầu xe

+ Bạn chỉ chuột vào một đời xe mà bạn muốn sửa. Sau đó bạn click chuột vào nút xóa khu vực hoặc ấn (F9) trên bàn phím để xóa một đời xe. Màn hình sẽ hiển thị ra thống báo:

xóa khu vực

+ Nếu bạn chọn "Yes" phần mềm sẽ tiến hành xóa đời xe đó. Còn chọn "No" thì quay lại chức năng đang sử dụng.


 

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383