Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Báo cáo kiểm tra hàng tồn nhanh


Untitled Document

Báo cáo kiểm tra hàng tồn nhanh

Ý nghĩa: Theo hàng tồn nhanh của 1 hàng hóa
1. Bạn vào mục: 4-Báo cáo tổng hợp --> -Kiểm tra hàng tồn nhanh
2. Màn hình sẽ hiển thị nên:

theo từng nhóm hàng

+ Nhập mã hàng cần kiểm tra vào ô mã hàng
+ Click vào nút bán hàng và thu tiền theo ngày. Màn hình hiển thị ra:

theo từng nhóm hàng

Giải thích:
- Phần kết quả kiểm tra sẽ hiển thị chính xác tên sản phẩm, mã sản phẩm, mã vạch sản phẩm và số lượng tồn của sản phẩm cần kiểm tra.

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383