Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Đơn mua hàng nhà cung cấp


Đơn mua hàng nhà cung cấp

Ý nghĩa: Đặt trước những mặt hàng của nhà cung cấp
1. Bạn vào mục: 3-Quản lý chứng từ --> 2-Đơn mua hàng nhà cung cấp
2. Các bạn ấn click xuất trả hàng nhà cung cấp hoặc ấn (F5)Màn hình chính xuất hiện:

xuất trả hàng nhà cung cấp

- Đưa thông tin vào hóa đơn.
+ Mã hóa đơn: Nếu bạn không điền mã hóa đơn thì phần mềm sẽ mã hóa đơn tự động cho bạn.
+ Nhà cung cấp: Nhấn F4 để liệt kê danh sách NCC, tiếp đến chọn nhà cung cấp mà bạn cần trả lại hàng.
+ Nhập hàng hóa cần trả vào hóa đơn: Click vào ô tên hàng hóa để bắt đầu chọn hàng hóa,đơn vị tính,số lượng. đơn giá, thành tiền, VAT, tiền VAT.Nhấn phím enter hoặc tab để chuyển qua các cột.
+ Kiểu thanh toán: bạn có thể chọn Tiền mặt hoặc Chuyển khoản
- Lưu hóa đơn: Sau khi nhập các thông tin cần thiết vào hóa đơn mua hàng nhà cung cấp bạn lưu lại hóa đơn bằng cách click xuất trả hàng nhà cung cấp hoặc ấn (F8), để Hủy hóa đơn các bạn click xuất trả hàng nhà cung cấp hoặc ấn (F9)

xuất bán hàng hóa

- Xem --> In click xuất bán hàng hóa hoặc ấn (F11) : Màn hình sẽ hiển thị ra:

xuất trả hàng nhà cung cấp

- IN : để in bạn click xuất bán hàng hóa hoặc ấn (F10)

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383