Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Dừng tạm thời


Dừng tạm thời

Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng dừng tạm thời phần mềm khi đang làm việc mà không bị tắt hoàn toàn chương trình, có thể đăng nhập để sử dụng lại ngay. Giúp bạn bảo mật công việc.
1. Bạn vào mục: 1-Hệ thống --> 2-Dừng tạm thời
2. Màn hình sẽ hiển thị thông báo bạn có muốn dừng tạm thời hay không? Nếu bạn chọn Yes thì phần mềm sẽ tiến hành dừng tạm thời hệ thống. Còn chọn No thì phần mềm quay lại màn hình hiện thời đang sử dụng.

 

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383