Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Nhập số nợ đầu kỳ của nhà cung cấp khi bắt đầu sử dụng phần mềm


Nhập số nợ đầu kỳ của nhà cung cấp khi bắt đầu sử dụng phần mềm

Ý nghĩa: Nợ đầu kỳ là một danh mục để nhập thông tin những nhà cung cấp có nợ với doanh nghiệp. Danh mục này sẽ đựoc nhập đầy đủ các thông tin về nhà cung cấp mang nợ, ngày nợ và số tiền nợ
Danh mục nợ đầu kỳ sẽ giúp nhà quản lý biết được thông tin về những nhà cung cấp đang còn nợ và số tiền nợ là bao nhiêu, từ đó nhà quản lý có thể đưa ra những quyết định đúng đắn và chính xác về việc có tiếp tục bán hàng cho nhà cung cấp đó không hoặc có nên tiếp tục cho những nhà cung cấp đang nợ được nợ nữa hay không
Danh mục nợ đầu kỳ sẽ được chương trình tổng hợp cùng với một số các danh mục khách để đưa ra những baó cáo gửi đến người quản lý như báo cáo theo dõi công nợ với nhà cung cấp, NCC...
1. Bạn vào mục: 3-Quản lý chứng từ --> 8-Nhập số nợ đầu kỳ của nhà cung cấp khi bắt đầu sử dụng phần mềm
2. Màn hình chính sẽ hiển thị màn hình làm việc:

công nợ nhà cung cấp

A. Thêm công nợ nhà cung cấp

+ Bạn click chuột vào nút công nợ nhà cung cấp hoặc ấn (F5) trên bàn phím. Màn hình làm việc sẽ hiển thị ra:

công nợ nhà cung cấp

+ Sau khi đã điền đầy đủ thông tin. Bạn click vào vào nút thêm nhóm hàng hoặc ấn (F8) trên bàn phím để lưu công nợ của nhà cung cấp
+ Sau khi đã thêm đầy đủ các công nợ của nhà cung cấp cần thiết. Bạn click vào nút thêm nhóm hàng hoặc (F12) để kết thúc việc thêm công nợ của nhà cung cấp mới.

B. Sửa công nợ nhà cung cấp

+ Bạn click chuột vào nút công nợ nhà cung cấp hoặc ấn (F6) trên bàn phím để sửa công nợ nhà cung cấp. Màn hình sẽ hiển thị ra :

công nợ nhà cung cấp

+ Sau khi đã điền đầy đủ thông tin. Bạn click vào vào nút thêm nhóm hàng hoặc ấn (F8) trên bàn phím để lưu công nợ của nhà cung cấp
+ Sau khi đã thêm đầy đủ các công nợ của nhà cung cấp cần thiết. Bạn click vào nút thêm nhóm hàng hoặc (F12) để kết thúc việc thêm công nợ của nhà cung cấp mới.

C. Xóa công nợ nhà cung cấp

+Bạn chỉ chuột vào một nhà cung cấp mà mình muốn xóa. Sau đó bạn click chuột vào nút công nợ nhà cung cấp hoặc (F9) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị ra:

công nợ nhà cung cấp

+ Chọn "Yes" để xóa, "No" để hủy lệnh xóa.

D. In công nợ nhà cung cấp

+ Bạn click chuột vào nút công nợ nhà cung cấp hoặc (F10) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị:

công nợ nhà cung cấp

+

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383