Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Sao lưu dữ liệu


Sao lưu dữ liệu

Ý nghĩa: chức năng cho phép người sử dụng thực hiện sao lưu dữ liệu được lưu trong phần mềm sang một nơi lưu trữ khác để phòng trường hợp mất dữ liệu trong quá trình sử dụng.
Chú ý: trước khi sử dụng chức năng này yêu cầu cần đóng phần mềm mRIC lại để đảm bảo an toàn cho quá trình sao lưu dữ liệu


1. Mở công cụ "RIC tools": Click vào Start --> All Programs --> RICpc --> 2. Ric tools hoặc chạy biểu tượng RIC tools trên màn hình.
2. Ở RicTool bạn vào mục: Công cụ --> Sao lưu dữ liệu
3. Để đảm bảo việc sao lưu được chính xác và thực hiện theo mong muốn. Chương trình sẽ hiện thị ra một bảng thông báo :

+ Nếu bạn chọn "Yes" chương trình sẽ tiếp tục thực hiện. Màn hình hiển thị ra chương trình sao lưu:

+ Bạn chọn (F2) hoặc ấn vào nút "Chọn(F2)" để tìm đến nơi mà bạn cần đặt file dữ liệu được sao lưu. Khi ấn (F2) màn hình sẽ hiển thị ra:

+ Bạn tìm đến nơi cần lưu. Tiếp đó bạn đánh "File name" chính là tên dữ liệu mà bạn muốn sao lưu cho dễ nhớ. Sau đó bạn ấn "Save"
+ Sau đó bạn ấn nút "Thực hiện" hoặc ấn (F8) trên bàn phím. Đợi một lát chương trình sẽ hiển thị ra thông báo "Sao lưu thành công" nghĩa là bạn đã sao lưu thành công.

 

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383