Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Tìm kiếm đơn hàng


Tìm kiếm đơn hàng

Ý nghĩa: tìm lại các đơn hàng để xem, sửa, hủy hay in lại các hóa đơn.
1. Bạn vào mục: 6- Tìm kiếm --> 1-Tìm kiếm đơn hàng
2. Màn hình chính hiển thị ra:

tim kiem hoa don

1. Thay đổi điều kiện tìm kiếm:

+ Loại phiếu: chọn loại thu hoặc chi
+ Khoảng ngày: chọn lại từ ngày -- đến ngày.
+ Click vào nút tim phieu thu chi
+ Bạn có thể tiếp tục lọc các phiếu thu chi theo các cột ở lưới trên = cách gõ giá trị vào các ô ngay dưới tên cột. (Ví dụ, tên khách hàng như trên)

+ Bạn có thể tiếp tục lọc các hóa đơn theo các cột ở lưới trên = cách gõ giá trị vào các ô ngay dưới tên cột.

2. Sửa & Hủy phiếu thu chi:

(Lưu ý: Bạn không thể xóa hoặc sửa các phiếu thu chi khi nhập - xuất hàng hóa. Các phiếu này sẽ tự động hủy nếu bạn hủy hóa đơn nhập xuất tương ứng.)

+ Chọn phiếu thu chi, sau đó click vào nút tim phieu thu chi

tim kiem hoa don


+ Sửa đổi thông tin thu chi, sau đó click vào nút "Lưu hóa đơn ".
+ Click vào nút "Hủy hóa đơn " để hủy phiếu thu chi.

 

3.In chi tiết và danh sách phiếu thu chi:

+ In chi tiết phiếu thu chi: Chọn phiếu cần in, tiếp đến click vào nút "In phiếu".

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383