Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Tin tức từ RIC


Tin tức từ RIC

Ý nghĩa: Bạn có thể cập nhật tất cả các thông tin mới nhất từ công ty TNHH phần mềm RIC bằng cách
1. Bạn vào mục: 7. Trợ giúp-->3. Tin tức từ RIC


Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Yến - 097.998.7558
Skype Support
Ms. Thúy - 096.338.7004
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Đức - 0248 5.877.832
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support