Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Viết phiếu thu theo hóa đơn


Viết phiếu thu theo hóa đơn

Ý nghĩa: Giúp bạn nắm bắt được chi tiết thông tin của người nộp tiền cùng nội dung, hình thức thu tiền là tiền mặt hay chuyển khoản và tổng tiền thu được là bao nhiêu theo từng hóa đơn xuất bán
1. Bạn vào mục: 3-Quản lý chứng từ --> N.Viết phiếu thu theo hóa đơn
2. Hướng dẫn chức năng: Viết phiếu thu theo hóa đơn

viết phiếu thu

+ Mã phiếu: Phần mềm sẽ tự động đánh mã phiếu nếu bạn không tự đưa vào.
+ Nội dung thu chi: Click vào ô bên để chọn nội dung thu. Nếu chưa có nội dung thu mà bạn mong muốn, bạn có thể thêm mới tại đây.
+ Đối tượng: Click vào ô bên để chọn đối tượng cần thu. Sau khi chọn đối tượng xong phần mền sẽ tự động lấy các thông tin của đối tượng này để đưa vào phiếu thu.

+ Mã hóa đơn: click ô bên để chọn Mã phiếu cần thu

+ Tiền nợ trước lãi: Tổng số tiền nợ chưa tính lãi

+ Tiền phải thanh toán sau lãi: Tổng số tiền lãi bạn cần thanh toán tính cả lãi
+ Hình thức thu: Mặc định là tiền mặt.
+ Loại tiền: Chọn loại tiền là VNĐ hoặc USD.
+ Số tiền: Nhập số tiền khách trả vào đây.
+ Nhân viên: Chọn nhân viên viết phiếu thu ở đây.
+ Lưu hóa đơn : Sau khi bạn đã tiến hành nhập đầy đủ những thông tin cần thiết. Bạn sẽ click chuột vào nút nhập hàng từ nhà cung cấp hoặc (F8) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị thông báo:

nhập hàng từ nhà cung cấp

+ Để in Bạn click chuột vào nút công nợ nhà cung cấp hoặc (F10) trên bàn phím.

- Để hủy hóa đơn các bạn click vào nhập hàng từ nhà cung cấp hoặc ấn (F9), cuối cùng ấn (F12) để thoát.

 


Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383