Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Xuất hàng cho công trình


Xuất hàng cho công trình

Ý nghĩa: Giúp bạn xuất bán hàng hóa cho công trình đó( Khách hàng coi như công trình)
1. Bạn vào mục: 3-Quản lý chứng từ --> C. xuất hàng cho công trình
2. Hướng dẫn chức năng: xuất hàng cho công trình

+ Bạn kích chọn để tạo hóa đơn xuất hàng cho công trình

+ Đưa thông tin vào hóa đơn nhập

+ Mã hóa đơn: Bạn có thể điền mã hóa đơn hoặc để trống phần mềm sẽ tự sinh cho bạn 1 mã hóa đơn

+ Công trình: Bạn kích chọn công trình, nếu chưa có công trình bạn có thể thêm nhanh công trình bằng cách kích vào nút bên cạnh

+ Nhập hàng hóa: để đưa các hàng hóa - sản phẩm của bạn vào hóa đơn nhập click vào ô "Tên hàng hóa" gõ mã hàng hoặc tên hàng hóa.Chọn hàng hóa rồi nhấn Enter để chuyển qua các ô bên cạnh, thay đổi giá trị của các ô đơn vị, số lượng, VAT, CK...

+ Thống kê tiền:
- Cộng tiền hàng: Tổng tiền hàng chưa chiết khấu
- Tổng tiền cần thanh toán: = (Tổng tiền hàng + VAT) - Chiết khấu
- Thanh toán: Số tiền mà công trình trả cho bạn tại thời điểm mua hàng. Bạn có thể thanh toán cho công trình lúc khác bằng cách viết phiếu chi trả công trình.

+ Lưu hóa đơn : Sau khi bạn đã tiến hành nhập đầy đủ những thông tin cần thiết. Bạn sẽ click chuột vào nút nhập hàng từ nhà cung cấp hoặc (F8) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị thông báo:

nhập hàng từ nhà cung cấp

+ Xem-->in hóa đơn : Bạn click vào nút "Xem-in(F11)" trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị:


+ Kích để in hóa đơn

 

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383