Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Xuất phụ tùng nội bộ


Xuất phụ tùng nội bộ

Ý nghĩa: Xuất bán nguyên một chiếc xe
1. Bạn vào mục: 3-Quản lý chứng từ --> 10 - Xuất phụ tùng nội bộ
2. Hướng dẫn: Thực hiện xuất phụ tùng nội bộ

+ Bạn click vào nút nhập hàng từ nhà cung cấp hoặc ấn (F5) trên bàn phím để tiến hành xuất phụ tùng nội bộ. Màn hình chính sẽ hiển thị ra:

xuất bán bằng thiết bị mã vạch
+ Để thực hiện xuất bán phụ tùng bằng mã vạch đầu tiên bạn cần đặt con trỏ chuột vào ô Mã vạch (Esc), sau đó đưa hàng hóa vào thiết bị quét mã vạch. Phần mềm sẽ tự động đọc mã vạch và đưa các thông tin hàng hóa vào hóa đơn xuất bán hàng.

+ Nhân viên : nhân viên tạo hóa đơn xuất phụ tùng nội bộ

+ Tổng SL: số lượng phụ tùng trong từng hóa đơn

+ Số lượng tồn theo kho: số phụ tùng còn lại trong kho hàng

+ Nhập Mã hàng hóa: để đưa các hàng hóa - sản phẩm của bạn vào hóa đơn nhập click vào ô "Tên hàng hóa" gõ mã hàng hoặc tên hàng hóa ở đây. Chọn hàng hóa rồi nhấn Enter để chuyển qua các ô bên cạnh,kho hàng, thay đổi giá trị của các ô đơn vị, số lượng

+ Nhập vào kho: click vào mũi tên để chọn kho bạn muốn chuyển hàng hóa đến

+ Lưu hóa đơn : Sau khi bạn đã tiến hành nhập đầy đủ những thông tin cần thiết. Bạn sẽ click chuột vào nút nhập hàng từ nhà cung cấp hoặc (F8) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị thông báo:

nhập hàng từ nhà cung cấp

+ Xem -> in(F11):

xuất bán bằng thiết bị mã vạch

 

+ Để in Bạn click chuột vào nút công nợ nhà cung cấp hoặc (F10) trên bàn phím.

- Để hủy hóa đơn các bạn click vào nhập hàng từ nhà cung cấp hoặc ấn (F9), cuối cùng ấn (F12) để thoát.

 

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383