Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Báo cáo chi tiết hàng hóa theo đời xe


Báo cáo chi tiết hàng hóa theo đời xe

Ý nghĩa :báo cáo chi tiết hàng hóa theo đời xem cho phép bạn quản lý các đời xe đã bán trong khoảng thời gian bạn chọn
1. Bạn vào mục: 4-Báo cáo tổng hợp --> N-Báo cáo chi tiết hàng hóa theo từng đời xe
2. Màn hình sẽ hiển thị ra:
+ Chọn cửa hàng.

+ Chọn đời xe
+ Chọn khoảng ngày.

+ Chọn loại xe

báo cáo chi tiết hàng hóa bán ra

+ Bạn Click vào nút tổng hợp kết quản kinh doanh để xem báo cáo:

báo cáo chi tiết hàng hóa bán ra

+ Để in báo cáo này bạn nhấn phím "F10" hoặc click vào biểu tượng bán hàng và thu tiền theo ngày. Bạn cũng có thể xuất báo cáo này ra khác file excel, word, pdf, rpt, rtf bằng cách click vào biểu tượng bán hàng và thu tiền theo ngàygóc trên bên tay trái.

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Thùy - 0988.400.500
Skype Support
Ms. Huế - 0911 955 446
Skype Support
Ms. Linh - 0978.182.003
Skype Support
Ms. Mai - 0904 253 900
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0485. 877. 832
Skype Support
Mr Huy NN - 0462.920.442
Skype Support