Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Tin tức từ RIC


Tin tức từ RIC

Ý nghĩa: Bạn có thể cập nhật tất cả các thông tin mới nhất từ công ty TNHH phần mềm RIC bằng cách
1. Bạn vào mục: 7. Trợ giúp-->3. Tin tức từ RIC


Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Huế - 0911 955 446
Skype Support
Ms. Linh - 0978.182.003
Skype Support
Ms. Mai - 0904 03 70 10
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0248 5.877.832
Skype Support
Mr Huy NN - 0245 8.87.37.63
Skype Support
Nguyễn Hữu Tuấn - 024 58.87.37.63
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support