Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Báo cáo theo dõi nhập - xuất - tồn của hàng hóa


Theo dõi nhập - xuất - tồn của hàng hóa

Báo cáo theo dõi nhập - xuất - tồn của hàng hóa

Ý nghĩa: Báo cáo này cho phép bạn theo dõi một cách chi tiết việc nhập xuất hàng hóa trong khoảng thời gian
1. Bạn vào mục: 4 - Báo cáo tổng hợp --> 10 - Theo dõi nhập - xuất - tồn hàng hóa
2. Màn hình sẽ hiển thị ra:

theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa

+ Sau khi bạn ấn nút theo dõi nhập xuất tồn hàng há. Màn hình sẽ hiển thị ra:

theo dõi nhập xuất tồn

- Để xem chi tiết hàng hóa bạn kích chọn vào ô xem chi tiết màn hình sẽ hiển thị:

theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa

+ Sau khi bạn ấn nút theo dõi nhập xuất tồn hàng há. Màn hình sẽ hiển thị ra:

theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa

A. Theo dõi HH

- Để theo dõi hàng hóa kích nút theo dõi nhập xuất tồn hàng há.

B. In DSHH

- Để theo dõi hàng hóa kích nút theo dõi nhập xuất tồn hàng há.

 

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Huế - 0911 955 446
Skype Support
Ms. Linh - 0978.182.003
Skype Support
Ms. Mai - 0904 03 70 10
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0248 5.877.832
Skype Support
Mr Huy NN - 0245 8.87.37.63
Skype Support
Nguyễn Hữu Tuấn - 024 58.87.37.63
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support