Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Khóa Sổ


Khóa Sổ

Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng cho phép bạn khóa nhập xuất thu chi kể từ ngày bạn chọn khóa sổ

1. Bạn vào mục: 1-Hệ thống --> D - Khóa sổ

2. Màn hình sẽ hiển thị ra một bảng thông báo cho phép bạn chọn chi tiết ngày cần khóa sổ

+ Sau khi điền xong ngày cần khóa sổ. Bạn ấn nút hoặc ấn (F8) trên bàn phím

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Thùy - 0988.400.500
Skype Support
Ms. Huế - 0911 955 446
Skype Support
Ms. Linh - 0978.182.003
Skype Support
Ms. Mai - 0165 773 5653
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0485. 877. 832
Skype Support
Mr Huy NN - 0458.87.37.63
Skype Support
Nguyễn Hữu Tuấn - 0458.87.37.63
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 0462.920.441
Skype Support