Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Đăng kí sử dụng


Untitled Document

Đăng kí sử dụng

Ý nghĩa: Bạn xem và biết được mã Khách hàng loại bản quyền đang sử dụng.
1. Bạn vào mục: 7. Trợ giúp--> 2. Đăng kí sử dụng
2. Màn hình sẽ hiển thị ra:

L?i nhu?n theo ngành hàng

Ð? thoát nh?n h?y b? ho?c F12 trên bàn phím


Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Huế - 0911 955 446
Skype Support
Ms. Linh - 0978.182.003
Skype Support
Ms. Mai - 0904 03 70 10
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0248 5.877.832
Skype Support
Mr Huy NN - 0245 8.87.37.63
Skype Support
Nguyễn Hữu Tuấn - 024 58.87.37.63
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support