Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Tìm kiếm hóa đơn


Tìm kiếm hóa đơn

Tìm kiếm hóa đơn

Ý nghĩa: tìm lại các hóa đơn xuất, nhập để xem, sửa, hủy hay in lại các hóa đơn.
1. Bạn vào mục: 6- Tìm kiếm --> 3-Tìm kiếm hóa đơn
2. Màn hình chính hiển thị ra: Bình thường phần mềm để ở chế độ hiển thị tóm tắt. Nếu không muốn hiện số khung, hãy chọn hiện chi tiết Nếu muốn hiện ra chi tiết, hãy chọn hiện chi tiết. Sau đó mới ấn vào tìm kiếm tim kiem. Hóa đơn sẽ hiển thị chi tiết

tim kiem hoa don

1. Thay đổi điều kiện tìm kiếm:

+ Loại phiếu: chọn loại thu hoặc chi
+ Khoảng ngày: chọn lại từ ngày -- đến ngày.
+ Click vào nút tim phieu thu chi
+ Bạn có thể tiếp tục lọc các phiếu thu chi theo các cột ở lưới trên = cách gõ giá trị vào các ô ngay dưới tên cột. (Ví dụ, tên khách hàng như trên)

+ Bạn có thể tiếp tục lọc các hóa đơn theo các cột ở lưới trên = cách gõ giá trị vào các ô ngay dưới tên cột.

2. Sửa & Hủy phiếu thu chi:

(Lưu ý: Bạn không thể xóa hoặc sửa các phiếu thu chi khi nhập - xuất hàng hóa. Các phiếu này sẽ tự động hủy nếu bạn hủy hóa đơn nhập xuất tương ứng.)

+ Chọn phiếu thu chi, sau đó click vào nút tim phieu thu chi

tim kiem hoa don


+ Sửa đổi thông tin thu chi, sau đó click vào nút "Lưu phiếu".
+ Click vào nút "Hủy phiếu" để hủy phiếu thu chi.

 

3.In chi tiết và danh sách phiếu thu chi:

+ In chi tiết phiếu thu chi: Chọn phiếu cần in, tiếp đến click vào nút "In hóa đơn ".

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Yến - 097.998.7558
Skype Support
Ms. Mai - 0904 03 70 10
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0248 5.877.832
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support