Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Báo cáo hàng tồn dưới định mức


Untitled Document

Báo cáo hàng tồn dưới định mức

Ý nghĩa: báo cáo này tổng hợp tất cả các hàng hóa - sản phẩm tồn dưới định mức đã được quy định trước đó
1. Bạn vào mục: 4-Quản lý chứng từ --> D.Báo cáo hàng tồn dưới định mức
2. Màn hình sẽ hiển thị:

+ Chọn cửa hàng.
+ Chọn ngày lập báo cáo.

hàng tồn dưới định mức

+ Bạn Click vào nút tổng hợp kết quản kinh doanh để xem báo cáo:

hàng tồn dưới định mức

+ Để in báo cáo này bạn nhấn phím "F10" hoặc click vào biểu tượng bán hàng và thu tiền theo ngày. Bạn cũng có thể xuất báo cáo này ra khác file excel, word, pdf, rpt, rtf bằng cách click vào biểu tượng bán hàng và thu tiền theo ngàygóc trên bên tay trái.

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Yến - 097.998.7558
Skype Support
Ms. Mai - 0904 03 70 10
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0248 5.877.832
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support