Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Báo cáo bán hàng và thu tiền theo ngày


 

Báo cáo bán hàng và thu tiền theo ngày

Ý nghĩa: Báo cáo này cho bạn nắm được tổng tiền bán hàng trong ngày, thực thu số tiền khách trả và số tiền từng nhân viên thu được.
1. Bạn vào mục: 4-Báo cáo tổng hợp --> 1-Bán hàng và thu tiền theo ngày
2. Màn hình sẽ hiển thị nên:

bán hàng và thu tiền theo ngày

+ Chọn cửa hàng

+ Chọn ngày bạn cần xem

+ Chọn hình thức thanh toán

+ Chọn bộ phận cần xem
+ Click vào nút bán hàng và thu tiền theo ngày. Màn hình hiển thị ra:

bán hàng và thu tiền theo ngày

- Bán \ Thu trong ngày: Là số tiền bán hàng và thu trong ngày bạn đã chọn

- Lũy kế từ đầu tháng: Là số tiền từ những ngày trước nhân viên đó bán được.
- Tỷ lệ: Tỷ lệ bán hàng giữa các nhân viên.

Để in báo cáo này bạn nhấn phím "F10" hoặc click vào biểu tượng bán hàng và thu tiền theo ngày. Bạn cũng có thể xuất báo cáo này ra khác file excel, word, pdf, rpt, rtf bằng cách click vào biểu tượng bán hàng và thu tiền theo ngàygóc trên bên tay trái.

 

 

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Yến - 097.998.7558
Skype Support
Ms. Mai - 0904 03 70 10
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0248 5.877.832
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support