Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Báo cáo theo dõi công nợ khách hàng


Theo dõi công nợ khách hàng

Báo cáo theo dõi công nợ khách hàng

Ý nghĩa: Báo cáo này cho bạn nắm bắt được công nợ của mình với khách hàng qua các hóa đơn và thu chi.
1. Bạn vào mục: 4-Báo cáo tổng hợp --> 8-Theo dõi công nợ khách hàng
2. Màn hình sẽ hiển thị nên:

công nợ với khách hàng

+ Chọn cửa hàng
+ Chọn khoảng ngày bạn muốn theo dõi
+ Chọn khu vực

+ Đánh dấu vào ô Chỉ hiển thị khách hàng còn nợ nếu bạn muốn xem những Khách hàng còn nợ. Không đánh dấu tích nếu bạn muốn xem tất cả các Khách hàng phát sinh hóa đơn
+ Click vào nút bán hàng và thu tiền theo ngày. Màn hình hiển thị ra:

công nợ khách hàng

A. Theo dõi khách hàng

+ Bạn click chuột vào một khách hàng bất kỳ. Rồi chọn công nợ kh hoặc ấn (F6) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị ra:

công nợ khách hàng

+ Khi ấn nút công nợ kh phần mềm sẽ hiển thị ra toàn bộ hóa đơn , phiếu thu chi mà khách hàng này có trong phần mềm

công nợ kh

+ Bạn có thể chọn vào hóa đơn đó để xem chi tiết theo hóa đơn
+ Bạn muốn in ra thì chọn nút In hóa đơn hoặc In dánh sách tìm kiếm

+ Thể thoát nhấn thoát hoặc F12

B. In chi tiết CN K1

+ Bạn click vào nút công nợ kh. Màn hình sẽ hiển thị ra:

công nợ kh

+ Công nợ đầu kỳ: : là công nợ trong phát sinh từ khoảng thời gian bạn chọn

+ Xuất bán buôn: Hiển thị các hóa đơn xuất bán buôn trong khoảng thời gian bạn chọn

+ Công nợ cuối kỳ = (Công nợ đầu kỳ + Tiền hàng ) - Thu

C. In chi tiết công nợ K2

+ Bạn click chuột vào nút công nợ kh. Màn hình hiện ra:

công nợ kh

D. In tổng hợp CN

+ Bạn click chuột vào nút công nợ kh. Màn hình sẽ hiển thị:

cong no kh

Để in báo cáo này bạn nhấn phím "F10" hoặc click vào biểu tượng bán hàng và thu tiền theo ngày. Bạn cũng có thể xuất báo cáo này ra khác file excel, word, pdf, rpt, rtf bằng cách click vào biểu tượng bán hàng và thu tiền theo ngàygóc trên bên tay trái.

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Huế - 0911 955 446
Skype Support
Ms. Linh - 0978.182.003
Skype Support
Ms. Mai - 0904 03 70 10
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0248 5.877.832
Skype Support
Mr Huy NN - 0245 8.87.37.63
Skype Support
Nguyễn Hữu Tuấn - 024 58.87.37.63
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support