Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Nhập phụ tùng từ nhà cung cấp


Nhập phụ tùng từ nhà cung cấp

Ý nghĩa: Giúp bạn tạo các hóa đơn quản lý các phụ tùng được nhập về từ nhà cung cấp cho bạn.
1. Bàn vào mục: 3-Quản lý chứng từ --> B- Nhập phụ tùng từ nhà cung cấp
2. Màn hình chính hiển thị chức năng nhập phụ tùng từ nhà cung cấp

nhập hàng từ nhà cung cấp

A. Tạo hóa đơn nhập phụ tùng nhà cung cấp

+ Bạn click vào nút nhập hàng từ nhà cung cấp hoặc ấn (F5) trên bàn phím để tiến hàng nhập phụ từ nhà cung cấp. Màn hình chính sẽ hiển thị ra:

nhập hàng từ nhà cung cấp

+ Bạn chỉ chuột vào phần tên hàng hóa. Sau đó bạn có thể dùng máy quét mã vạch hoặc gõ tên hàng mà mình muốn tìm.
+ Mã hóa đơn: Phần mềm sẽ tự động đánh mã hóa đơn nếu bạn không tự đưa vào.
+ Nhà cung cấp: Gõ tên nhà cung cấp vào ô này, nếu chưa có nhà cung cấp bạn có thể thêm nhanh ở nút nhập hàng từ nhà cung cấp bên cạnh.
+ Nhập hàng hóa: để đưa các hàng hóa - sản phẩm của bạn vào hóa đơn nhập click vào ô "Tên hàng hóa" gõ mã hàng hoặc tên hàng hóa ở đây. Chọn hàng hóa rồi nhấn Enter để chuyển qua các ô bên cạnh, thay đổi giá trị của các ô đơn vị, số lượng, VAT, CK...
+ Thống kê tiền:
- Cộng tiền hàng: Tổng tiền hàng chưa có chiết khấu.
- Tổng tiền cần thanh toán: = (Tổng tiền hàng + VAT) - Chiết khấu
- Tiền CK: Là số tiền chiết khấu cho cả hóa đơn
- Thanh toán: Số tiền mà bạn trả cho nhà cung cấp tại thời điểm mua hàng. Bạn có thể thanh toán cho nhà lúc khác bằng cách viết phiếu chi trả nhà cung cấp sau.
+ Lưu hóa đơn : Sau khi bạn đã tiến hành nhập đầy đủ những thông tin cần thiết. Bạn sẽ click chuột vào nút nhập hàng từ nhà cung cấp hoặc (F8) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị thông báo:

nhập hàng từ nhà cung cấp

+ Xem-->in hóa đơn : Bạn click vào nút "Xem-in(F11)" trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị:

nhập hàng từ nhà cung cấp

+ Để in hóa đơn này bạn click vào biểu tượng in hóa đơn
+ Click vào biểu tượng in hóa đơn để xuất hóa đơn ra các dạng khác như world, excel, pdf, rpt, rtf.

B. Hủy hóa đơn

- Để hủy hóa đơn các bạn click vào nhập hàng từ nhà cung cấp hoặc ấn (F9), cuối cùng ấn (F12) để thoát.

 

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Huế - 0911 955 446
Skype Support
Ms. Linh - 0978.182.003
Skype Support
Ms. Mai - 0904 03 70 10
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0248 5.877.832
Skype Support
Mr Huy NN - 0245 8.87.37.63
Skype Support
Nguyễn Hữu Tuấn - 024 58.87.37.63
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support