Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Lợi nhuận theo từng nhóm hàng


Lợi nhuận theo từng nhóm hàng

Lợi nhuận theo từng nhóm hàng

Ý nghĩa: Qua báo cáo trên bạn sẽ thấy được chi tiết lợi nhuận của nhóm hàng.
1. Bạn vào mục: 5. Báo cáo phân tích--> A. Lợi nhuận theo từng nhóm hàng
2. Màn hình sẽ hiển thị ra:
+ Chọn cửa hàng.
+ Chọn khoảng ngày.
+ Chọn nhóm hàng.

Lợi nhuận theo nhóm hàng

+ Bạn Click vào nút tổng hợp kết quản kinh doanh để xem báo cáo:

Lơi nhuận theo nhóm hàng

Giải thích:
+ Giá nhập bình quân: phần mềm lấy giá nhập bình quân trong khoảng ngày bạn chọn.
+ Giá xuất bình quân: Lấy giá xuất bình quân trong khoảng ngày bạn chọn
+ Lợi nhuận: = (Giá xuất bình quân - Giá nhập bình quân ) x Số lượng

+ Để in báo cáo này bạn nhấn phím "F10" hoặc click vào biểu tượng bán hàng và thu tiền theo ngày. Bạn cũng có thể xuất báo cáo này ra khác file excel, word, pdf, rpt, rtf bằng cách click vào biểu tượng bán hàng và thu tiền theo ngàygóc trên bên tay trái.

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Yến - 097.998.7558
Skype Support
Ms. Mai - 0904 03 70 10
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0248 5.877.832
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support